Allan Rehnström AB bygger kundanpassade kompressoraggregat och vakuumaggregat. Våra kunder är till största delen maskinbyggare med höga krav på kvalitet eftersom kompressorn oftast är en vital del av konstruktionen – det lönar sig att göra rätt från början.  Vi jobbar därför endast med de bästa fabrikaten när det gäller prestanda och livslängd. Vi har mer än 30 års erfarenhet av konstruktioner och kundanpassning.

Några olika typer av kompressorer som vi arbetar med är :

 

 

DAA

5H

Gast kompressor

Membrankompressor

Genom pendelrörelse med
kort slaglängd rör sig
membranet överst på vev-
staken och skapar……
Läs mer här.

Kolvkompressor

Dessa robusta kolv-
kompressorer finns med
likströmsmotorer – 12V och
24V likväl som växelströ…
Läs mer här!

Kompressor ROC-R

De nya vippkolvs-
kompressorerna (ROC-R)
från Gast  är oljefria och
tystgående  med ny
design de……
Läs mer här!

 0323-1423-QNL

 Kundanpasssade membranpumpar

 FPZ Sidkanalfläkt

 Rotationskompressor

Lamellpumpar ger stora
flöden och är enkla att ge
service. Med tryck upp till
2,2 bar är de……
Läs mer här !

 Kundanpassade

Vi bygger kundanpassade
aggregat efter era
specifikationer. Med egen
verkstad har vi….
Läs mer här!

 Sidokanalfläktar

Extremt stora flöden
tryck upp till 800mbar
vakuum ned till -500mbar.
Ljudskåp och tillbehör….
Läs mer här !

 Linjärpump

 img-quietair-home

 2xOF302-51kB

Linjärpumpar

Flöden upp till 200 l/min
och mycket tystgående p.g.a.
den motorlösa designen….
Läs mer här !

 Oljesmort aggregat

Ner till 35dB(A) komplett
kompressor med luft-
tank…..
Läs mer här !

Oljefritt aggregat

Oljefria och tysta
kompressorer för lab
medicin och dental teknik…
Läs mer här !