“Störningar och stillestånd kostar pengar.”

Torr tryckluft är en förutsättning för störningsfri drift hos många system och utrustningar. Vi presenterar här två olika typer av tryckluftstorkar (silicageltork och membrantork) som arbetar efter olika principer. Vilken som är mest lämplig är beroende på applikationen.

Silicageltorkar

Avskiljer fuktinnehållet i luften motsvarande en atmosfärisk daggpunkt på -43°C som standard (-73°C med speciellt torkmedel). Ger en kostnadseffektiv torkning där mindre luftmängder behövs. Minimalt tryckfall. Enkel installation och underhåll. Ingen elektricitet behövs. Färgändring av torkmedlet visar när det är dags att byta till nytt. När metallbehållare används finns separat fuktindikator överst på torken. Torkmedlet kan enkelt återanvändas. Klicka här för silicageltorkar !

Membrantorkar

För något större luftflöden kan du använda våra membrantorkar. Den rena, fuktiga tryckluften leds in i torken och in i membranpaketet som består av tätt packade ihåliga membranfibrer. När tryckluften passerar genom membranfibrerna, pressas vattnet genom membranets väggar . En del av den torkade luften från utloppet leds av för att expanderas till atmosfäriskt tryck. Den expanderade luften leds sedan runt dom ihåliga membranfibrernas utsidor, tar med sig vattenmolekylerna och ventilerar ut dom i fria luften. Till applikationen kommer ren och torr tryckluft. Klicka här för Membrantorkar

Kontakta oss på telefon 026-188 100 så hjälper vi dig att välja rätt produkt.

Du kan även titta på vår leverantörs hemsida. Klicka här för att komma till Wilkerson.