Allan Rehnström AB bygger kundanpassade kompressoraggregat och vakuumaggregat. Våra kunder är till största delen maskinbyggare med höga krav på kvalitet eftersom vakuumpumpen oftast är en vital del av konstruktionen – det lönar sig att göra rätt från början. Vi jobbar därför endast med de bästa fabrikaten när det gäller prestanda och livslängd. Vi har mer än 30 års erfarenhet av konstruktioner och kundanpassning.

Några olika typer av vakuumpumpar som vi arbetar med är :

 
DAA0323-1423-QNL Oljesmorda lamellpumpar
Membranpump

Robusta pumpar som
erbjuder funktioner
för luftprovning etc..

Lamellpump

Oljefria lamellpumpar
med höga flöden för
automation och ……

Oljesmorda pumpar

Lamellpump med vakuum
ned till 0,1 mbar abs.
Höga flöden och effekter…

  Högvakuumpump FPZ Sidkanalfläkt
 Centralvakuum

Stora vakuumsystem
med möjlighet till
energispar och …..

 Oljetätade pumpar

Vakuumnivå ned till
0,005 mbar abs.  Bör
arbeta mot sluten…

Sidokanalfläktar

Mycket stora flöden och
vakuumnivåer ned till
-500mbar.

 71R-72R-TW Linjärpump Lamell-Lob-pumpar
 Kolvpumpar

 • Oljefri
 • Tystgående
 • Låg driftstemp
 • Robust konstruktion
 Linjärpumpar

 • Tystgående
 • Motorlösa
 • Lång livslängd
 • Höga flöden
 Lamell-Lob-pumpar

 • Hög-vakuum
 • Kombination
 • Moduler
 Kundanpasssade membranpumpar Klo-pump 
 Kundanpassade

Vi bygger kundanpassade
pumpar efter dina
specifikationer. Det …

 Klopumpar

De torra (oljefria) klo-
pumparna har en
kontaktlös rotation….