Silicageltork

Avskiljer fuktinnehållet i luften motsvarande en atmosfärisk daggpunkt på -43°C som standard (-73°C med speciellt torkmedel). Ger en kostnadseffektiv torkning där mindre luftmängder behövs. Minimalt tryckfall. Enkel installation och underhåll. Ingen elektricitet behövs. Färgändring av torkmedlet visar när det är dags att byta till nytt. När metallbehållare används finns separat fuktindikator överst på torken. Torkmedlet kan enkelt återanvändas. Klicka här för silicageltorkar !