Applikationer

Laboratorium

Tryckluftens kvalitet beskrivs enklast av ISO-standard 8573-1 där det finns gränsvärden för partiklar, oljedimma och vatten. Laboratorier och tryckluft för medicinteknik kräver ofta tuffare gränsvärden eftersom en kontaminerad tryckluft kan ställa till med problem för instrumenten. Ibland har dessa även krav att rena luften från CO₂ och kan då slippa använda gas på flaska. Typiska applikationer är inom spektroskopi, FT-IR, TOC (Total Organic Carbon).

Dental

Tandläkare och dentala lab har stora krav på ren tryckluft. I bägge fallen driver tryckluften små luftmotorer (fräsar och borrar) som arbetar på väldigt höga varvtal. Det finns naturligtvis även krav på hygien, luften måste filtreras och torkas för att reducera bakterietillväxt. Tandläkare har också vakuumpumpar för saliv och amalgam. Majoriteten har sidokanalfläktar installerade.

Ventilator / Respirator

En ventilator eller respirator, är en medicinsk utrustning för att hjälpa patienter med andningen. Respiratorn används idag vid många olika sjukdomstillstånd där patienten av olika anledningar inte kan andas själv. Vi har lång erfarenhet som underleverantör till tillverkare av ventilatorer/respiratorer där våra små tysta och oljefria kompressorer integreras i tillverkarens maskin. Vi levererar också filter/vattenavskiljare till dessa system som uppfyller den globala standarden för andningsluft EN12021.

Reningsverk och Vattenkraft

Reningsverk använder i reningen blåsluft för att skilja av sand och grus och andra hårda partiklar. Luftflödet regleras då för att få denna effekt. Man kan frekvensstyra pumparna eller på annat sätt reglera flödet. Minireningsverk använder blåspumpar för att syresätta vattnet i sin reningsprocess. Även den svenska vattenkraften använder blåspumpar för att hålla dammluckorna isfria. Det ställer höga krav på driftsäkerhet.

Fiberblåsning

Tryckluft används idag för att installera fiber i fastigheter. Fiber är tunna glastrådar omslutna av plast, fibern blåses igenom en slang som kallas dukt. En mobil kompressor som kan bäras eller rullas för hand förenklar installationen och spar tid. Kompressorn kan utrustas med tork för att undvika att skadligt vatten kommer in i dukten. Våra kompressorer har hög tillgänglighet och är framförallt tysta vilket är en stor fördel för arbetsmiljön.

Fordon och Entreprenadmaskiner

För fordon som behöver tryckluft finns kompressorer för likströmsdrift. Man använder batterispänningen på fordonet eller en direktdriven kompressor, d.v.s. remdrift från förbränningsmotorn eller hydraulisk motor. Tryckluften kan användas till luftfjädring, renblåsning, tryckluftscylindrar eller bromssystem. Vakuumpumpar används ofta på entreprenadmaskiner för att förhindra oljeutsläpp.

Cykelpump / Trycksättning

Trycksättning och pumpning av däck till både fordon och cykel görs av en kompressor. Offentliga cykelpumpar blir allt vanligare, krav på funktionalitet och driftsäkerhet även vintertid är lite nyare krav då man ser en tydlig trend att cykla även då. Vid minusgrader måste man således beakta de problem som kondens kan orsaka. Däckpåfyllning med nitrogen istället för vanlig tryckluft förlänger även däckets livslängd.

Vakuumautomation / Pick’n Place

Vakuumteknologi används i nästan all modern automation i industrin. Greppa med sugkoppar, transportera pulver, granulat eller kartongresare. Man kan använda centraliserade system med energisparlösningar där man frekvensstyr pumparna eller så kan man använda mindre decentraliserade pumpar integrerade i maskinerna. Både oljefria och oljesmorda elektriska vakuumpumpar och tryckluftsdrivna vakuumgeneratorer. Ventiler och regulatorer används för att styra dessa flöden.

Andningsluft

Inom industrin är tryckluft för andning en kritisk faktor. Lackeringsverkstäder, blästring och saneringsarbeten är exempel på miljöer där man andas tryckluft. Användandet regleras av Arbetsmiljöverketes föreskrifter Hygieniska gränsvärden AFS 2018:1 . Om tryckluften till masken håller hög kvalitet och är fri från skadliga gaser använder man ett filtreringssystem. Innehåller luften CO och CO₂ krävs både filtrering och rening.

Livsmedel och förpackningsindustri

Vakuum används frekvent inom all förpackningsindustri. Några exempel är vakuumförpackning, vakuumlyftar, vakuumtransport, vakuumautomation och vakuumtorkning. Vakuum och tryckluft behöver även kontrolleras och regleras, vanligtvis med ventiler, filter och regulatorer. Vissa livsmedel vakuumförpackas medan andra kan paketeras med nitrogen (kvävgas är en inert gas).

Dryckesdispensiering

Med lång erfarenhet från dryckes och livsmedelsindustrin levererar våra Gast-produkter pålitlig kvalitet i de tuffaste miljöerna. Våra produkter och lösningar håller hög tillit när prestanda och tillgänglighet ligger i framkant av dina affärsbehov. Några exempel kan vara dryckesdispensing, dispensing av glass och yoghurt samt för mjölkningsutrustningar.

EX-klassade miljöer

Explosiva miljöer och explosiva ämnen som finns i industrin måste hanteras efter ett direktiv som kallas ATEX. Där framgår kraven som ställs på utrustning som befinner sig i en EX-klassad zon. Biogas som transporteras medelst blås eller vakuum måste göras med CE-märkta och godkända maskiner likväl som motorer och luftmotorer.

Varvtalsreglera med frekvensomformare

För att erhålla en energieffektiv vakuumpump eller blåspump kan vi frekvensstyra många av våra maskiner. Om t.ex. uttaget av vakuumflöde varierar är det onödigt att pumpen går för fullt, vi kan då övervaka t.ex flöde eller tryck och optimera maskinen att jobba mot det faktiska uttaget, övrig tid kan den vila eller gå ned i varvtal. Bra för miljön och bra för din elräkning. Några exempel på applikationer är blåsluft i reningsverk, vakuum i förpackningsmaskiner eller i processindustrin. Generellt kan man säga att i de flesta applikationer går det att spara energi på detta vis.

Allan Rehnström Applikation ABB

Tillverka egen kvävgas

Vanlig luft består till största delen av nitrogen och oxygen, nitrogen är en inert gas och används i bl.a. i livsmedelsindustri och all tillverkande industri där syrgasen inte är önskvärd. Varför betala ett gasbolag att leverera gas på flaska till ett högre tryck än du behöver? Tillverka din egen kvävgas från din kompressor, torr och ren upp till 99,999%, det innehåller alltså max 10ppm oxygen. Ju högre renhet desto större flöde av tryckluft krävs, våra nitrogengeneratorer har mycket hög verkningsgrad och kan enkelt integreras i ert befintliga kompressorrum.

3D-printing

3D printing i metall kräver att syrgas avlägsnas för att förhindra oxidering och felaktigheter i materialet. Man använder ofta nitrogen på flaska eller ha likvid nitrogen i stora depåer. Bägge är kostsamma metoder och kräver både logistik och säkerhetsrutiner med egenkontroller. Med en oljefri kompressor och en nitrogengenerator kan man istället tillverka sin egen nitrogen när man behöver det och till det tryck man behöver. Vanligtvis är investeringen intjänad och ger vinst inom ett år.

Träindustri

Inom träindustrin och snickerier används vakuum för att hålla arbetsstycket vid fräsning. Vakuumpumpen måste ha tillräckligt med kapacitet att pumpa undan eventuellt läckage, d.v.s. luft som sugs igenom trästycket. Energisparsystem gör att pumpen inte behöver arbeta på 100% hela tiden och är bra för miljön. Vid impregnering av trä används också vakuum samt vid vakuumlyft av arbetsstycken och råtmaterial.