En elektronisk tryckregulator utnyttjar alla fördelarna med ett återkopplat reglersystem. När ett börvärde bestäms med insignalen (t.ex. 0-10V), ställer tryckregulatorn in motsvarande sekundärtryck (t.ex. 0-10 bar). Samtidigt mäter den integrerade tryckgivaren det faktiska trycket (ärvärdet) på enhetens sekundärsida. När den elektroniska tryckregulatorn känner av att ärvärdet inte stämmer överens med börvärdet, korrigeras ärvärdet direkt. Det här är en kontinuerlig process som ger en snabb och noggrann tryckreglering.

Kontakta oss sedan för information om pris och leveranstid.

Elektroniska regulatorer
ProduktModellModell (pdf)
Elektronisk tryckregulatorMPT40MPT40

Se hela utbudet av elektroniska regulatorer hos vår leverantör Parker