Behandling av personuppgifter (GDPR)

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR / General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller som lag i Sverige och övriga EU-länder från och med den 25 maj 2018.

Det är viktigt för oss på Allan Rehnström att du känner dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen har en laglig grund, följer både gällande dataskyddsregler, riktlinjer och rutiner. Kontakta gärna Anders Wahlgren om ni har ytterligare frågor kring hanteringen.

Nedan finner du våra integritetsspolicys:

allan_rehnstrom_anders_wahlgren

Anders Wahlgren

VD/Sälj

Tel: +46 (0)26-17 65 65

Anders Wahlgren

Allan Rehnström AB samlar in och behandlar ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress och i vissa fall ditt personnummer. Vi behöver behandla dessa uppgifter för att kunna fullgöra köpet, leverera varan till dig och för att i övrigt administrera din beställning och tillhandahålla service. Den rättsliga grunden är att behandling är nödvändig för att Allan Rehnström AB ska kunna uppfylla avtalet med dig och följa gällande svensk lagstiftning. Om du inte lämnar dessa uppgifter kan du inte genomföra köpet.

Läs hela vår integretetspolicy för konsumenter: Konsumenter (Version 1.0 uppdaterad den 2018-04-05)

Allan Rehnström behandlar följande personuppgifter om kundföretagets kontaktpersoner.
(a) Namn
(b) Telefonnummer
(c) Mejladress
Om kundföretaget är din egen enskilda firma kan vi även komma att inhämta följande uppgifter.
(a) Firmans organisationsnummer (vilket även är ditt personnummer)
(b) Kreditupplysning för din enskilda firma

Behandlingen av ovanstående personuppgifter är nödvändiga för att Allan Rehnström AB ska kunna fullgöra det avtal som Allan Rehnström AB har med Kundföretaget. För det fall att dessa uppgifter inte kan behandlas, kan avtalet med kundföretaget inte fullgöras. Uppgifterna samlas in från dig själv och/eller kundföretaget som du företräder.

Allan Rehnström AB sparar också kundföretagets köphistorik, dvs. uppgift om köpt produkt, antal, datum, pris och kontaktperson.

Läs hela vår integretetspolicy för kontakter hos kundföretag: Kundföretag (Version 1.0 uppdaterad den 2018-04-05)

Behandlingen av dessa personuppgifter är nödvändiga för att Allan Rehnström AB ska kunna fullgöra det avtal som Allan Rehnström AB har med er som leverantör. För det fall att dessa uppgifter inte lämnas, kan avtalet med er som leverantör inte fullgöras. Behandlingen utförs med en intresseavvägning som laglig grund, där Allan Rehnström AB’s berättigade intresse är att kunna utöva sina rättigheter och skyldigheter under avtalet med er som leverantör. Ditt namn och kontaktuppgifter sparas i våra register över kontaktpersoner under den tid som vårt avtalsförhållande med er som leverantören fortgår eller vi i övrigt har behov av uppgiften för något förhållande som hänger samman med vårt avtalsförhållande med er som leverantör. För det fall att din anställning hos leverantören upphör eller du i övrigt upphör att vara vår leverantörs kontaktperson kommer vi att ta bort dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan förekomma i avtal, korrespondens eller annan dokumentation avseende Allan Rehnström AB’s förhållande till er som leverantör som Allan Rehnström AB behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Uppgifterna sparas med stöd av en intresseavvägning, där Allan Rehnström AB’s berättigade intresse är att spara information och dokumentation som är av kommersiell, affärsmässig eller juridisk betydelse för Allan Rehnström AB’s verksamhet.

Allan Rehnström AB kan också komma att spara dina personuppgifter under längre tid om det är nödvändigt för uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att Bolaget ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Läs hela vår integretetspolicy för kontakter hos leverantörer: Leverantörer (Version 1.0 uppdaterad den 2018-04-05)

Bolaget behandlar dina personuppgifter för att bedöma din ansökan och genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Bolagets legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. För det fall att efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Bolaget inte behandla din ansökan.

Vi kommer att spara dina personuppgifter för eventuellt framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.

Läs hela vår integretetspolicy för arbetssökande: Arbetssökande (Version 1.0 uppdaterad den 2018-04-05)

Vi använder inte några cookies som lagrar någon personinformation. Cookies använder vi bara av rent tekniska skäl för at förbättra webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet.

Läs hela vår integretetspolicy för Cookies: Cookies (Version 1.0 uppdaterad den 2018-04-05)