Kundanpassade enheter

Vår styrka är vår projektverksamhet

Vi erbjuder innovativa tekniklösningar. I vårt dagliga arbete med olika applikationer får vi kontakt med företag i många olika branscher. Gemensamt för dessa företag är behovet av lösningar baserade på tryckluft- och vakuumteknik.

Väl beprovade konstruktioner

Detta förhållande har givit oss ett stort antal väl beprövade konstruktioner vilket är synnerligen värdefullt för dig som kund. Utöver en väl fungerande teknisk funktion, ser vi även till att slutprodukten uppfyller kraven i de olika CE-direktiven.

Stor erfarenhet av olika applikationer

Vi bygger en prototyp, och i samförstånd med kunden görs justeringar och modifieringar tills vi är överens om det slutliga utförandet.

Serieproduktionen hanterar vi i vår verkstad

– Hur stor eller liten kan en produktionsorder vara? För oss finns ingen ”ideal” volym. Vi har kunder som köper ett fåtal aggregat per år till kunder med ett årsbehov som närmar sig 1000 enheter.