Membrantork

För något större luftflöden kan du använda våra membrantorkar. Den rena, fuktiga tryckluften leds in i torken och in i membranpaketet som består av tätt packade ihåliga membranfibrer. När tryckluften passerar genom membranfibrerna, pressas vattnet genom membranets väggar . En del av den torkade luften från utloppet leds av för att expanderas till atmosfäriskt tryck. Den expanderade luften leds sedan runt dom ihåliga membranfibrernas utsidor, tar med sig vattenmolekylerna och ventilerar ut dom i fria luften. Till applikationen kommer ren och torr tryckluft. Klicka här för Membrantorkar

Kontakta oss på telefon 026-188 100 så hjälper vi dig att välja rätt produkt.

 

Du kan även titta på vår leverantörs hemsida. Klicka här för att komma till Wilkerson.