Om Allan Rehnström

Vi har utvecklat oss till att bli en av dom ledande leverantörerna av högkvalitativa komponenter inom specialområdena tryckluft och vakuum för inbyggare, branschåterförsäljare och slutförbrukare.

Företaget

Allan Rehnström AB är ett komponent- och teknikföretag inom områdena tryckluft och vakuum. Sedan mer än 30 år är vi svensk generalagent för några av västvärldens ledande tillverkare. Vårt breda komponentkunnande i kombination med våra teknik- och montageresurser gör oss till en attraktiv affärspartner för OEM-kunder och branschåterförsäljare. Vi har vårt huvudkontor i Gävle.

Vi erbjuder högkvalitativa komponenter

Med mer än 30 år på svensk marknad, har vi lärt oss att förstå svenska kunders produkt- och kvalitetsbehov. Antingen som klart uttalade behov eller i form av förståelse för vad kunderna frågar efter, ur det totala utbudet från våra huvudmän. Dessa utvalda komponenter utgör vårt standardsortiment, och är normalt tillgängliga från vårt lager i Gävle.För att hålla vårt lager aktuellt, så omprövas och justeras vårt standardsortiment minst en gång per år.

Vår affärsidé

“Vi skall erbjuda högkvalitativa komponenter och innovativa tekniklösningar inom specialområdena tryckluft och vakuum.”

Vi erbjuder innovativa tekniklösningar

I vårt dagliga arbete med tekniklösningar får vi kontakt med företag i många olika branscher. Gemensamt för dessa företag är behovet av lösningar, baserade på tryckluft- och vakuumteknik. Delar av dessa olika tekniklösningar kan oftast användas i andra, liknande sammanhang. Detta förhållande har givit oss ett stort antal väl beprövade konstruktioner vilket är synnerligen värdefullt för dig som kund. Utöver en väl fungerande teknisk funktion, ser vi även till att slutprodukten uppfyller kraven i de olika CE-direktiven!

Vi bygger åt dig

Vi bygger en prototyp, och i samförstånd med dig görs justeringar och modifieringar tills vi är överens om det slutliga utförandet. Sedan kommer nästa naturliga steg – en produktionsorder.

Vi är certifierade

Vi är certifierade enligt ISO9001 sedan 1996. Vi vill överträffa våra kunders förväntningar genom ständiga förbättringar i vårt kvalitetsarbete.