Showing all 40 results

1AM-NCC-11

Max effekt: 0,33 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 6000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

Standardprodukt

1AM-NCC-12

Max effekt: 0,30 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 10000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

1AM-NCW-14

Max effekt: 0,30 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 10000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

1AM-NRV-39A

Max effekt: 0,30 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 10000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

1AM-NRV-63A

Max effekt: 0,30 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 10000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

1UP-NCC-1A

Max effekt: 0,33 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 6000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

1UP-NCW-2A

Max effekt: 0,33 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 6000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

1UP-NRV-10

Max effekt: 0,33 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 6000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

1UP-NRV-3A

Max effekt: 0,33 kW
Max vridmoment: 0,7 Nm
Högsta varvtal: 6000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

2AM-ARV-92

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

2AM-ARV-93

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

2AM-NCC-16

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

2AM-NCC-43A

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Medurs

2AM-NCW-7A

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Medurs

2AM-NRV-89

Max effekt: 0,7 kW
Max vridmoment: 3,1 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Navmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-ARV-119

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-ARV-120

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-FRV-13C

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-FRV-63A

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-NRV-22B

Max effekt: 1,25
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-NRV-50C

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-NRV-54

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-NRV-54A

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

4AM-NRV-70C

Max effekt: 1,25 kW
Max vridmoment: 6,3 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-ARV-54

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-ARV-55

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-FRV-5A

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-NRV-11A

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-NRV-22A

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

6AM-NRV-7A

Max effekt: 3 kW
Max vridmoment: 13,0 Nm
Högsta varvtal: 3000 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-ARV-70

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-ARV-71

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-FRV-2B

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-FRV-30A

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-NRV-28A

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-NRV-32A

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Flänsmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-NRV-42A

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

8AM-NRV-5B

Max effekt: 4 kW
Max vridmoment: 21,0 Nm
Högsta varvtal: 2500 RPM
Montering: Frontmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

16AM-FRV-13

Max effekt: 6,7 kW
Max vridmoment: 43,0 Nm
Högsta varvtal: 2000 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel

16AM-FRV-2

Max effekt: 6,7 kW
Max vridmoment: 43,0 Nm
Högsta varvtal: 2000 RPM
Montering: Fotmonterad
Rotationsriktning: Reversibel